Tuulivoiman hyödyt maanomistajille.

Selvitetään yhdessä puhaltavatko suotuisat tuulet maa-alueellasi. Valjasta tuuli vuokratuloiksi.


Voit ansaita tuulivoimalan tarvitsemasta maa-alueesta vuosittaista vuokraa ja samalla metsätalouden harjoittaminen voi jatkua tavalliseen tapaan. Selvitetään yhdessä, sopiiko tuulivoimala maillesi.

LÄS MER OM VINDKRAFT PÅ SVENSKA

Näin tuulivoimahanke käynnistyy
 • Esiselvitys, sopivan alueen etsintä ja valinta
 • Neuvottelut maanomistajan, kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa sekä maanvuokrauksen sopimusneuvottelut
 • Lausunnon pyytäminen puolustusvoimilta sekä lentoliikenneviranomaiselta voimaloiden sijoittamiseksi alueelle
 • Melu- ja välkevaikutusten selvittäminen
 • Neuvottelut sähköverkkoyhtiön kanssa
 • Kaavoitussopimus kunnan kanssa
 • ELY-keskukselta päätös siitä, sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, ja jos sovelletaan, silloin tehdään YVA-selvitys
 • Luonto-, maisema- ja arkeologinen selvitys
 • Alueen kaavoitus tuulivoimakäyttöön
 • Tuulimittaukset
 • Lupien hakeminen (mm. rakennuslupa)
 • Verkkoliityntäsopimus
 • Rahoituksen järjestäminen
 • Voimalatoimittajan valinta
 • Tuulivoimapuiston infran rakentaminen kuten esim. tien rakentaminen
 • Turbiinien pystytys, käyttöönotto, huoltaminen, käytöstä poisto (n. 30-35 vuoden päästä)
 • Rakenteiden purku ja alueen maisemointi
 • Mahdollisen uuden hankkeen aloitus alueella

Useampi vaihe voi olla käynnissä samanaikaisesti.

KESKIKOKOISEN TUULIVOIMAHANKKEEN (noin 10 tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon on keskimäärin 2–4 vuotta. Hankkeen eteneminen riippuu monesta seikasta, muun muassa tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä missä määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakunnalle ja alueen viranomaisille entuudestaan tuttu asia.

TUULIVOIMA TUO TULOJA paikkakunnalle monin eri tavoin. Kiinteistöveroa kunta saa perustuksista, itse tornista sekä konehuoneen rungosta. Riippuen tuulivoimapuiston yhtiömuodosta ja muista seikoista, voi kunta saada myös yhteisöverotuloa tuulivoimasta.

OTA YHTEYTTÄ JA SELVITETÄÄN YHDESSÄ TUULIVOIMAPOTENTIAALI KUNNASSANNE.

LUE LISÄÄ TUULIVOIMAN ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA

Kun mietit tuulivoimaa alueellesi

Tilaa tuulivoimatiimiltämme tietopaketti tuulivoimasta ja sen kehityksestä sähköpostiisi. Tämä ei velvoita sinua mihinkään. Viestejä tulee noin neljä kappaletta. Saat tietoa seuraavista asioista:

 • Millainen alue tuulivoimalle sopii
 • Maanomistajan tuotot
 • Tuulivoiman hyödyt kunnalle/kaupungille
 • Tuulivoimahankkeen vaiheet selkeästi etenemisjärjestyksessä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä tuulivoiman hankekehitystiimiin

Viestin käsittelyn nopeuttamiseksi, kuvailethan asiasi mahdollisimman tarkasti.

Toivon yhteydenottoa