FLOW-konsepti

FLOW-konsepti on helppokäyttöinen, skaalautuva ja jatkuvasti kehittyvä. 


FLOW-konsepti mahdollistaa ihmisten, prosessien ja laitteiden saumattoman yhteistoiminnan tahtituotannon avulla, jolloin tietovirrat ovat hallittavissa.

Rakennusalalla on valtava kehityspotentiaali siirryttäessä projektikeskeisestä prosessikeskeiseen työskentelytapaan, joka on mahdollista teknologisen kehityksen avustamana. FLOW-konsepti on vakioitu tapa rakentaa, jossa tuotesuunnittelu yhdistyy digitaaliseen tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja mittaamiseen. Tämä mahdollistaa tietovirtojen ja kumuloituvan datan hallinnan ja poistaa manuaalisen hallintotyön työmaalta, jolloin jää enemmän aikaa tuotannon ohjaukseen. Lopputuloksena on parempi projektinhallinta, nopeampi läpimenoaika, vakaampi työtahti ja työolot työmaalla sekä kestävän kehityksen (ESG) mukainen rakentaminen.

FLOW-konsepti on helppokäyttöinen, skaalautuva ja jatkuvasti kehittyvä. Materiaalikirjaston ja tuotteistettujen ratkaisujen avulla toteutus helpottuu ja on kustannustehokasta. FLOW-konseptissa kumppaniverkosto luo arvoa ja nopeuttaa myös projektin etenemistä. 

FLOW-malli on käytössä Hangaariparkissa

Hankekehitys

Analysoimme vaihtoehtoisten toteutustapojen vaikutukset kustannuksiin, aikatauluun ja hiilijalanjälkeen. Hankkeeseen liittyvän tietorakenteen määrittely FLOW-konseptilla.

Suunnittelu

Teidän tarpeenne selvitys ja laatutason määritys yhdessä suunnittelukumppanien kanssa.

Tahtituotannon suunnittelu

Projektin kokonaisvaltainen hallinta, sisältää esimerkiksi viranomaisvaatimukset, päätöksentekotarpeet, välitavoitteet ja työmaan aloituksen.

Tuotanto

Tehokas ja hyvin hallittu toteutus tahtituotannolla, jossa työmaalla on tilannekuva koko ajan hallussa. 

Royal Park -hanke onnistui loistavasti ja aikataulu, laatu ja kustannukset pitivät sovitun mukaisesti. Kaikki hankkeeseen liittyvät asiat hoidettiin yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan ja urakkaan kuuluneiden suunnittelijoiden kesken ammattitaitoisesti. Tahtituotanto sujuvoitti suunnittelua, työnohjausta ja toteutusta. Omassa työssäni tahtituotannon vaikutukset näkyivät välillisesti. Sujuvasti etenevä työmaa pienentää jonkin verran projektipäällikön hankkeeseen käyttämää tuntimäärää ja sain aina pyytäessäni selkeät ja perustellut vastaukset aikataulukysymyksiin. Erityistä oli määrätietoisesti ja suunnitellun mukaisesti etenevä työmaa, jopa silloin, kun runkoratkaisu päätettiin vaihtaa toiseen.


Maija-Liisa Rantala, projektipäällikkö, A-Insinöörit, 2021

Royal Parkissa yhteistyö sujui hyvin ja se oli kaikin puolin onnistunut hanke. Sain tarvitsemani tiedon ajantasaisesti ja hanke eteni suunnitellusti, mikä helpotti omaa työtäni. On hienoa, että FLOW-mallia otetaan aktiivisesti käyttöön, koska sen avulla toteutetussa hankkeessa saavutetaan tarvittava läpinäkyvyys kaikkien osapuolten elämän helpottamiseksi.


Sirpa Lamminluoto, kiinteistökehityspäällikkö, eQ Varainhoito Oy, 2021

Parkkitalo

Hangaariparkki nousee tahti kerrallaan Vantaalla

Hangaariparkki on yksi YIT:n monista tahtituotannon projekteista, jossa parkkihalli nousee kehittämämme FLOW-mallin mukaan. Uuden mallin ansiosta parkkitalo valmistuu kaksi kuukautta tavoiteltua aiemmin.

Tahtituotanto tuo mukanaan tavan tehdä asioita toisin. Hangaariparkin projektissa osapuolet muodostavat tiiviin ryhmän, joka seuraa aktiivisesti, miten projekti etenee.

Asiakkaalle, YIT:n Asuntorakentamiselle itse rakentaminen näkyy melko vähän, oikeastaan suurina linjoina.

Lue lisää

Näin tilannekuva toimii teollisen rakentamisen FLOW-mallissa

Ota yhteyttä ja jutellaan siitä, miten FLOW-konsepti nopeuttaa ja helpottaa sinun projektiasi läpinäkyvällä tavalla. 

Petri Saarinen
Yksikönjohtaja
Rakennustekniset työt

Tahtituotanto perustana teolliselle rakentamiselle

Jatkamalla sivulle saat tietää, miten YIT:n FLOW-konsepti tuo rakentamiseen parempaa laatua vaivattomasti ja nopeasti. Yhteystietojen antaminen ei velvoita sinua mihinkään tai täytä sähköpostiasi viesteillä.

Antamalla yhteystietosi annat YIT:lle luvan liittää sinut markkinointirekisteriin.