{ event: "mainDatalayer", gtm: {uniqueEventId: 1}, business: "Business Premises", pageType: "ReferenceItemPage", site: "YIT.FI", language: "fi", city: "N/A", area: "N/A", subarea: "N/A", project: "N/A" }
  • Gesterby
  • 30.5.2023

Työmaatiedote 05/2023

Työmaatiedote, toukokuu 2023:

Purkutyöt jatkuvat työmaalla edelleen. A-rakennuksen sekä G-rakennuksen runko- ja kuorirakenteiden purku on käynnissä. Nämä purkutyöt ovat jo pitkällä, ja rakennukset on purettu kesäkuun aikana. Purkutöitä teemme seuraavan kerran työmaan 2. vaiheessa eli vuonna 2026.

Maanrakennustyöt etenevät. Tällä hetkellä poistetaan pintamaita stabilointialueita varten. Lisäksi koripallokentillä tehdään rakennekerroksia. Koripallokentät sijaitsevat hikoilupihan ja uuden koulurakennuksen välissä, eli lähellä työmaaparakkeja.

Stabilointityöt alkoivat aikataulun mukaisesti toukokuun alussa. Stabilointia on tällä hetkellä tehty uuden koulurakennuksen itä- ja eteläpuolilla. Stabilointi aiheuttaa jonkin verran pölyä, kun sekoitinjyrsin nostetaan ylös maasta. Olemme sopineet urakoitsijan kanssa toimintatavoista, joilla minimoidaan tätä ilmaan nousevan pölyn määrää. Uutena työvaiheena maalämpöporaukset ovat alkaneet.

Paalutustyöt aloitetaan kesäkuun puolella. Näin ollen suurin osa lyöntipaaluista laitetaan koululaisten kesälomien aikana. Paalutustyöt jatkuvat enintään syyskuulle asti. Paalutusta tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin, meluluvassa sallituin ajoin enintään klo 7–20. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa!

Työmaa-alue on aidattuna, ja työmaaliikenne sinne tapahtuu Gesterbynkaaren ja Gesterbynpolun kulmassa olevan ajoportin kautta. Pyydämme siis erityistä varovaisuutta kaikilta Gesterbynkaarella liikkuvilta! Kohteessamme on Kirkkonummen kunnan myöntämä melulupa, ja meluluvan alaisten töiden työajat ovat arkisin klo 7–20 ja lauantaisin 8–17. Töissämme noudatamme meluluvassa ja muissa määräyksissä annettuja ohjeita.


Byggarbetsplatsmeddelande, maj 2023:

Rivningsarbetet fortsätter fortfarande. I A-byggnaden samt G-byggnaden fortsätter rivningen av stom- och fasadkonstruktionerna. Dessa rivningsarbeten har framskridit raskt, och är rivna senast i slutet av juni. Nästa rivningsarbeten sker i andra byggskedet år 2026.

Jordbyggnadsarbete framskrider. För tillfället tas jordlager bort för stabiliseringsarbete. Jordbyggandet fortsätter nu vid korgbollsplanerna. Korgbollsplanerna ligger mellan den nya skolbyggnaden och spelplanen, det vill säga nära arbetsplatskontoret. Stabiliseringsarbetet började enligt tidtabell i början av maj. Stabilisering har skett på den kommande skolbyggnadens östra och södra sida. Stabiliseringsarbete dammar en del, när borrbettet lyfts upp ur marken. Vi har kommit överens om ett tillvägagångssätt som minimerar dammandet med. Som nytt arbetsskede har borrning av jordvärme satts i gång.

Pålningen påbörjas i början av juni. På det här sättet sätts största delen av pålarna i marken under skolbarnens sommarlov. Som längst pågår pålningen ända till september. Pålningen utförs huvudsakligen under vardagar mellan kl. 7-20 enligt beviljat bullertillstånd. Vi beklagar de besvär dessa arbetsskeden orsakar.

Byggnadsplatsen är inhägnad och trafiken till området sker genom porten i hörnet av Gesterbybågen och Gesterbystigen. Vi ber alla som rör sig längs Gesterbybågen vara extra försiktiga!


Työmaan yhteystiedot:
Jos teillä on Gesterbyn koulukeskuksen rakentamistöihin liittyen kysyttävää tai palautetta, olettehan meihin yhteydessä sähköpostitse: gesterby@yit.fi


YIT Suomi Oy
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi
gesterby@yit.fi
https://www.yit.fi/gesterbyn-koulukeskus