Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT Koti asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 8.1.2010

Rekisterinpitäjä
YIT Rakennus Oy
Panuntie 6, 00621 Helsinki
puhelin: 020 433 111 (vaihde)
Y-tunnus 1565583-5
Kotipaikka: Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Sari Hiilosvuo
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
puhelin: 020 433 2993

Anne Karppinen
Panuntie 11 (PL 36), 00621 Helsinki,
puhelin: 040 758 5610

Rekisterin nimi
VIP: YIT Koti Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään ja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. 
Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää asuntojen varausten ja myyntitilanteen rekisteröinnin sekä kauppakirjan teon yhteydessä sekä rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
Rekisteri sisältää asiakkaiden yhteystiedot sekä mielenkiinnon kohteiden tiedot, yhdistettynä YIT Rakennus Oy:n myynnissä olevien/myytyjen kiinteistöjen ja huoneistojen perus- ja tilatietoihin. Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja:

• asiakkaan nimi
• osoite
• henkilötunnus
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• laskutukseen liittyvät tiedot
• asiakkuuteen liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä (asiakkaalta). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja konserniin kuulumattomille ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
A. Manuaalinen aineisto
Tiedot lukittavissa tiloissa

B. ATK:lle talletetut tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. ATK:lle talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja yksilöity tiedonkorjauspyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille.

Ota yhteyttä

Lähetä yhteystietosi, ja saat lisätietoa uusista YIT Kodeista sinua kiinnostavilla alueilla.

Minulle saa lähettää YIT Kotien sähköpostiviestejä
Sulje
Sulje
Lähetetään...