Massaliikuntasauma Lemjoint 35 siltarakenteisiin

Siltarakenteiden massaliikuntasauma Lemjoint 35 on elastinen sauma, joka soveltuu erinomaisesti vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin ja erilaisiin kulutusvaatimuksiin.

Lemjoint valmistetaan kumibitumista ja sen pääkäyttökohde on sillat. Lemjoint 35 -massaliikuntasauman rakenne on samanlainen sekä sillan kevyen liikenteen kohdalla että ajorataosuuksilla. Massaliikuntasaumarakenteen koko riippuu sillanrakennuskohteesta ja sen asettamista vaatimuksista.

Luotettavat työmenetelmät

Lemjoint 35 -massaliikuntasauman asennuksessa noudatamme aina samaa työmenetelmää. Ennen työn aloitusta tarkastamme massaliikuntasaumaan liittyvien rakenteiden kelpoisuuden. Temme asennuksen vain soveltuville pohjille ja soveltuvissa sääolosuhteissa.

Sillanrakennuskohteissamme Venäjällä olemme käyttäneet Lemjoint 35 -massaliikuntasaumarakennetta jo yli kymmenen vuoden ajan. Lemjoint on tiivis ja kulutusta kestävä rakenne ja sille on myönnetty Venäjällä STO-hyväksyntä. 

Suomessa Liikennevirasto on myöntänyt Lemjoint 35 -massaliikuntasaumalle koerakentamisstatuksen siltojen rakennuskohteissa. Lemjoint 35:ssa käytettävät rakennustuotteet täyttävät siltojen pintarakenteiden rakennustuotteille asetetut vaatimukset Suomessa: 

  • Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaatimukset -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 9/2015) ja
  • Asfalttinormien 2017 mukaiset vaatimukset

 

Etuja

  • Elastinen ja soveltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä erilaisiin kulutusvaatimuksiin
  • On asennettavissa kylmälläkin säällä
  • Ratkaisu, jolla on pitkä käyttöikä ja elinkaari
  • Nopea asentaa ja aiheuttaa siten lyhyen haitan liikenteelle
  • Saumaton ja tasainen päällysteliitos
  • Valmiiksi kitkapintainen rakenne niin moottoritie- kuin kevytliikennekohteisiin
  • Vaivaton kunnostaa päällysteen kulutuskerroksen uusimisen yhteydessä
Kari Punnonen
Urakointipäällikkö

Lemmastix, Lemproof, Confalt, Lemjoint 35, valuasfaltti, erikoispäällysteet

Sulje
Lähetetään...