Paikalliset sivut:
YIT Group
12.6.2017
  • Blog
  • Tommi Vienonen
  • YIT

Kohtaamisia Taloyhtiö 2017 -tapahtumassa

Huhtikuun lopulla Helsingin Messukeskuksessa järjestetty Taloyhtiö 2017 -tapahtuma kokosi yhteen alan tärkeitä vaikuttajia. YIT Taloyhtiöiden korjausrakentaminen osallistui tapahtumaan näytteilleasettajana. Tapahtumassa käytiin kiinnostavien kohtaamisten kautta ajatuksia herättäviä keskusteluja.

YIT on nykyään vahvasti mukana taloyhtiöiden korjausrakentamisessa. Mielestäni onnistunut taloyhtiön korjausrakentamishanke perustuu ennen kaikkea avoimelle ja rakentavalle yhteistyölle. Hyvän yhteistyön perustana olevaa luottamusta taas ei synny ilman ihmisten kohtaamisia.

Huhtikuun lopulla Helsingissä järjestetty Taloyhtiö 2017 -tapahtuma tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tavata ihmisiä ja keskustella korjausrakentamisesta: paikalle oli saapunut lähes 2000 osallistujaa. Keskustelut tarjosivat lukuisia hedelmällisiä ajatuksia siitä, millainen on onnistunut saneeraushanke. Saimme myös paljon hyviä ideoita siihen, kuinka me YIT:llä voimme hyödyntää yli sadan vuoden kokemustamme rakennusalalta entistä paremmin myös taloyhtiöiden korjausrakentamisen hankkeissa.

Tavoitteena paras mahdollinen asukaskokemus

Millaisia ajatuksia messuilla sitten heräsi? Ainakin seuraavia:

Onnistuneen saneeraushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia on tehdä työ niin, että jokaisella osapuolella on hyvä olla hankkeessa. Urakoitsijan tulee tehdä aktiivista yhteistyötä konsulttien ja isännöitsijän kanssa, jotta taloyhtiöiden remonteissa asukaskokemus on paras mahdollinen ja lopputulos on taloyhtiön tavoitteiden mukainen. On sanomattakin selvää, että jos yhteistyö ei toimi ja toiminta on ailahtelevaa, joka näkyy esim. huonossa viestinnässä ja hankkeiden venymisessä, ei asukkaalla ole hankkeen aikana hyvä olla. Meille YIT:llä on tärkeää, että asukas voi luottaa hankkeen laatuun ja aikataulussa etenemiseen.

Säännöllinen yhteydenpito mahdollistaa sen, että uusien toimintamallien luominen ja kehittäminen yhdessä helpottuu. Perinteisillä menetelmillä on edelleen vahva osuus taloyhtiöiden saneerausten toteutuksissa. Saneerausten toteutusmallit ja -menetelmät kuitenkin kehittyvät, mikä on erittäin positiivista asiakkaan eli taloyhtiön kannalta. Luja yhteistyö eri sidosryhmien – muun muassa suunnittelu-, valvonta- ja rakennuttamispalveluja tarjoavien yritysten sekä isännöintiyritysten – kesken takaa menetelmien kehityksen ja näin laadukkaan sekä vastuullisen lopputuloksen taloyhtiölle.

Taloyhtiöiden korjausrakentamisen määrä Suomessa tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään. Kun yhteydenpito kaikkien osapuolien välillä on säännöllistä ja avointa, on yhteistyötä helppo kehittää entistä paremmaksi onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Tämän vuoksi kohtaamisten ja yhteisen keskustelun merkitys tulee varmasti tulevaisuudessa korostumaan entisestään.

Taloyhtiö 2017 kaltaiset tapahtumat ovatkin mielestäni äärimmäisen tärkeitä, sillä ne mahdollistavat monipuolisen verkostoitumisen alan ihmisten kesken. Juuri tätä Taloyhtiö 2017 -tapahtuma onnistui tarjoamaan – ja toivon, että tarjoaa myös jatkossa.

Tommi Vienonen / Taloyhtiöiden korjausrakentaminen

Tommilla on pitkä tausta taloyhtiömaailmasta ja erittäin vahva kokemus yhteistyöstä taloyhtiöiden korjausrakentamisen eri sidosryhmien kanssa. Tommilta on luvassa jatkossa mielenkiintoisia blogeja alan tärkeistä puheenaiheista, kuten asiakas- ja asukaskokemuksen kehittämisestä.

Sulje
Lähetetään...