Etusivu Kuntapalvelut Teknisen toimen kumppanuudet

Teknisen toimen kumppanuusratkaisut

Kumppanuusmallit luovat edellytykset kuntien teknisen toimen palvelutuotannon kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen hyödyntämällä yksityissektorin kokemusta ja osaamista. Kumppanuudella turvataan palveluiden jatkuvuus ja kehittäminen. Lisäksi tilaajan kustannusten hallinta ja ennustettavuus paranee. Ratkaisulla varmistetaan henkilöstön ja muiden resurssien riittävyys sekä henkilöstön asema, ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen.

Kumppanuus voi perustua liikkeenluovutukseen (ulkoistukseen) yksityiselle palvelutuottajalle tai vaihtoehtoisesti yhteisesti omistetulle yritykselle. Kumppaniyrityksen toimiessa avoimilla markkinoilla varmistetaan palvelutuotannon kilpailukyky ja kustannustehokkuus.

Kumppanuusmallin käyttöönoton onnistuminen varmistetaan muodostamalla selkeitä, toisiaan tukevia palvelukokonaisuuksia. Selkeät kokonaisuudet varmistavat yksityisten toimijoiden kiinnostuksen, riittävän kilpailun ja vaihtoehtojen vertailtavuuden. Tällaisia teknisen toimen palvelutuotannon kokonaisuuksia ovat:

  • Liikenneväylien, ulkoalueiden ja liikuntapaikkojen hoito, kunnossapito ja rakentaminen
  • Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen
  • Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito sekä energianhallinta ja energiansäästöinvestoinnit

Lue lisää liikkeenluovutuksen eri vaihtoehdoista Liikkeenluovutus yksityiselle palvelutuottajalle tai Liikkeenluovutus yhteisyritykselle.

Referenssejä