Etusivu Kuntapalvelut Elinkaarihankkeet

Elinkaarimalli

Elinkaarimallilla tarkoitetaan yleisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiinteistö- ja väylähankkeissa.
Se soveltuu muun muassa:

  • Kuntien ja julkisyhteisöjen kiinteistöinvestointeihin
  • Liikenneväylien toteuttamiseen
  • Energiansäästöihin kohdistuviin investointeihin
  • Alueellisiin jätteenkeruujärjestelmiin

Elinkaarimallissa toteuttaja vastaa kohteesta perinteistä urakointimallia pidemmällä ja laajemmalla vastuulla. Kokonaisvastuu suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta mahdollistaa elinkaarikustannusten ennustettavuuden ja hallinnan. Toteuttaja vastaa myös kohteen käytettävyydestä ja ylläpidosta sekä sopimukseen mahdollisesti liitetyistä muista toimintaa tukevista palveluista. Elinkaarisopimukseen kuuluu myös vastuu kohteen teknisestä kunnosta sopimuskauden päättyessä.

Toteutamme elinkaarihankkeita omaa ja yhteistyökumppaneittemme osaamista hyödyntäen rakentamisen ja kiinteistötekniikan kaikilla osa-alueilla. Toteuttamiamme hankkeita ovat muun muassa Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus, Porvoon energiatehokkaat päiväkodit sekä E18 Koskenkylä - Kotka -väylähanke, jonka elinkaaritoimitukseen sisältyi myös rahoitus.

Kerromme mielellämme lisää elinkaarimalleista ja jo toteuttamistamme hankkeista. Ota yhteys!

Referenssejä:

Elinkaarihankkeet