Etusivu Infrapalvelut Sertifioinnit

YIT toimittaa pääkaupunkiseudulle CE-merkittyjä kiviaineksia

YIT Rakennus Oy:n omistamalla kallioalueella K3:lla on CE-merkintäoikeus hydraulisesti sidottuihin kiviaineksiin sekä salaojasepeliin. Kiviainesten tuotanto ja laadunvalvonta hoidetaan K3-alueella CE-merkinnän edellyttämällä tavalla.

Vaatimustenmukaisuustodistus on muuttunut suoritustasoilmoitukseksi (DoP), joka CE-merkityiltä tuotteilta vaaditaan 1.7.2013 alkaen.

CE merkintä tarvitaan kiviaineksiin, jotka valmistetaan ja toimitetaan markkinoille pysyviin rakenteisiin tai niiden osiin rakennuskohteissa.

K3:N KIVIAINEKSET 

KaM:       Sepelit:

# 0-6       # 6-16
# 0-16     # 16-32
# 0-32    
# 0-56
# 0-90

CE-merkintä osoittaa, että merkinnän tuotteeseen kiinnittänyt valmistaja on selvittänyt tuotteen keskeiset ominaisuudet standardin mukaisilla menetelmillä ja noudattanut harmonisoitua tuotestandardia. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä, koska merkintä ei osoita automaattisesti, että jäsenmaiden vaatimukset on täytetty. Kansalliset säädökset tarvitaan edelleen ja vaatimusten on oltava yhtenevät CE-merkintä tietojen kanssa.

CE-merkintä vaati tuotantolaitokseltaan mm.

  • Dokumentoidun tuotannon aikaisen laadunvalvontajärjestelmän
  • Alku- ja tuotannon aikaiset testaukset
  • Tuotteen laadunvalvonnan, dokumentoinnin
  • Ilmoitetun laitoksen tarkastuksen ja todistuksen
  • Suoritustasoilmoitus (DoP käyttöön 1.7.2013) - ominaisuuksien tasot tai luokat

Hallintajärjestelmäsertifikaatit


YmpäristöpolitiikkaCE-merkityt sertifikaatit


CPD Kiviainessertifikaatti ennen 19.11.2013


CPR Kiviainessertifikaatti alkaen 19.11.2013Suoritustasoilmoitukset


Yhteenveto CPD ennen 19.11.2013Yhteenvedot CPR alkaen 19.11.2013
Yksilöity suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä toimitetaan pyydettäessä.

Siltojen ja vastaavien rakenteiden vedeneritysurakoitsija


  • Epoksitiivistys
  • Kermieritys

 

Päivitetty 14.12.2016